Upotreba za stomatologe

Upotreba za stomatologe

GAMA Healthcare pokreće inicijativu da ohrabri stomatologe da i oni počnu da koriste Clinell maramice i da ostvare korist kroz smanjenje broja infekcija.

Clinell maramice se mogu koristiti za čišćenje organskih materija sa stomatološke stolice, umivaonika, držača lampe, radnih i svih drugih površina, uz njihovu istovremenu dezinfekciju. Možete ih takođe koristiti za pranje ruku između rada sa dva pacijenta, da bi sprečili prenos neželjenih mikroorganizama.

Svaki postupak u stomatologiji dovodi do kontaminacije radne okoline stomatologa, što može prouzrokovati infekcije, i u krajnjem slučaju rezultirati razvojem bolesti. Raznovrsne bakterije, virusi i gljivice se rasprostiru radnom okolinom za vreme stomatoloških intervencija. Ovo dovodi do kontaminacije površina i opreme, koje mogu služiti kao rezervoar za prenos mikroorganizama na osoblje stomatološke ordinacije i pacijente, kao i na instrumente, uređaje, opremu i ostale površine u okolini.

Postoje izveštaji o patogenim organizmima koji se prenose od usta pacijenta do prstiju stomatologa, odakle se lako prenose na površine poput prekidača na stolici stomatologa i umivaonika. Posedovanje proizvoda bezbednog za ruke, koji može redovno da se koristi, pomoći će smanjenju pojave ovakvog početnog prenosa kontaminacije.


^ POVRATAK NA VRH ^