Svi proizvodi O proizvodu Uputstvo Testovi

ANTIMIKROBNE VIŠENAMENSKE MARAMICE ZA RUKE I POVRŠINE

O proizvodu

Clinell antimikrobne višenamenske maramice natopljene su jedinstvenom, patentiranom antimikrobnom Clinell formulom, koja je dodatno poboljšana u smislu sadržaja aktivnih supstanci, što doprinosi poboljšanju efikasnosti koje podrazumeva i skraćenje vremena delovanja (kraće kontaktno vreme). Formula sadrži 6 različitih biocida. Svaki biocid ima različiti mehanizam dejstva, a svojim udruženim dejstvom smanjuju rizik da mikroorganizmi razviju rezistentnost. Mogu se koristiti kao dezificijens, deterdžent I maramice za ruke zamenjujući potrebu za više različitih maramica i sredstava za čišćenje površina.

Dokazano uništava najmanje 99,99% mikroorganizama.
Dokazano uništava i CORONA VIRUS!

Prednosti:

  • Multifunkcionalne maramice koje čiste i dezinfikuju.
  • NAJŠIRI SPEKTAR ANTIMIKROBNOG DELOVANJA UZ IZVANREDNO KONTAKTNO VREME!
  • Formula počinje da deluje nakon 10 sekundi.
  • Trostruka namena- dezinfekcija ruku, površina i opreme.
  • Bezbedne i za decu i za odrasle, bez alkohola.

Uputstvo

Lična higijena

maramice6.1uput

1.Stavite maramicu između dlanova i trljajte dlan o dlan. Protrljajte dlanom jedne ruke drugu šaku, sa prstima isprepletanim tako da se obezbedi maksimalno preklapanje sa maramicom između.

2.Trljajte dlan o dlan isprepletanih prstiju. Potom savijenih prstiju spojite dlanove i dodatno protrljajte.

3.Kružnim pokretima protrljajte palac jedne ruke suprotnom rukom. Potom protrljajte vrhove prstiju jedne šake o suprotan dlan sa maramicom.

4.Na kraju protrljajte maramicom zglob suprotne ruke. Odložite uprljanu maramice adekvatno u smeće.


Površine

maramice6.1uput

1.Izvadite maramicu iz pakovanja.

2.Čistite površinu u obliku latiničnog slova "S", od čistog ka uprljanom.

3.Odložite uprljanu maramicu u kantu za otpad.

4.Ostavite da se površina osuši prirodnim putem.


Testovi

EFIKASNO PROTIV TEST UNIŠTAVA ZA INSTITUT OCENA
P. aeruginosa EN 13727 10 sec Cardiff University >7.52
S. aureus EN 13727 10 sec Cardiff University >7.04
E. hirae EN 13727 10 sec Cardiff University >6.95
E. coli EN 13727 10 sec Cardiff University >7.0
Enterococcus faecium VRE EN 13727 10 sec Cardiff University >5.79
MRSA EN 13727 10 sec Cardiff University >6.57
Klebsiella pneumoniae ESBL EN 13727 10 sec Cardiff University >6.74
Klebsiella pneumoniae CPE EN 13737 10 sec In-house GAMA Healthcare Ltd. >5.28
Carbapenem resistant enterobacteriacae CRE EN 13727 10 sec Cardiff University >6.65
V. cholerae En 13727 10 sec Instituto Valenciano de Microbiologia >5.11
A. baumannii En 13727 10 sec Cardiff University >6.52
Salmonella typhimurium EN 13727 10 sec Blutest >5.0
E. faecalis EN 13727 10 sec Cardiff University >6.70
Stenotrophomonas maltophilia EN 13727 30 sec Blutest >5.0
Listeria monocytogenes EN 13727 10 sec Blutest >5.0
Campylobacter jejuni EN 13727 10 sec Blutest >5.0
P. aeruginosa EN 16615 30 sec Instituto Valenciano de Microbiologia >6.10
S. aureus EN 16615 30 sec Instituto Valenciano de Microbiologia >6.11
E. hirae EN 16615 30 sec Instituto Valenciano de Microbiologia >5.85
P. aeruginosa EN 1276 10 sec In-house GAMA Healthcare Ltd. >5.22
E. hirae EN 1276 10 sec In-house GAMA Healthcare Ltd. >5.29
E. coli K12 EN 1276 10 sec In-house GAMA Healthcare Ltd. >4.43
E. coli Strain ATCC 10536 for PT4 EN 1276 10 sec In-house GAMA Healthcare Ltd. >5.13
S. aureus EN 1276 10 sec In-house GAMA Healthcare Ltd. >5.13
P. aeruginosa EN 13697 2 min Instituto Valenciano de Microbiologia >6.19
E. coli K12 EN 13697 2 min Instituto Valenciano de Microbiologia >6.19
S. aureus EN 13697 2 min Instituto Valenciano de Microbiologia >6.57
E. hirae EN 13697 2 min Instituto Valenciano de Microbiologia >6.24
Leptospira interrogans** En 1656 1 min Instituto Valenciano de Microbiologia >5.07
Bordetella bronchiseptica En 1656 1 min MGS laboratories >5.08
Proteus vulgaris En 1656 1 min MGS laboratories >5.33
MRSP En 1656 1 min Blutest >5.0
Staph aureus En 1656 1 min MGS laboratories >5.51
E. hirae En 1656 1 min MGS laboratories >5.34
C. auris EN 13624 10 sec Cardiff University >5.67
C. auris Soth Korea clade (CBS 12373) EN 13624 1 min In-house GAMA Healthcare Ltd. >4.50
C. auris Soth Africa clade (NCPF 8977) EN 13624 1 min In-house GAMA Healthcare Ltd. >4.08
C. auris Japan clade (DSMZ 21092) EN 13624 1 min In-house GAMA Healthcare Ltd. >4.38
C. albicans EN 13624 10 sec Cardiff University >5.43
C. albicans EN 16615 30 sec Instituto Valenciano de Microbiologia
A. brasiliensis EN 16615 2 min Cardiff University
C. albicans EN 1657 1 min Instituto Valenciano de Microbiologia >4.28
C. albicans EN 13697 5 min Instituto Valenciano de Microbiologia >6.01
C. albicans EN 1650 10 sec In-house GAMA Healthcare Ltd. >4.15
M. terrae EN 14348 10 sec Cardiff University
M. smegmatis EN 14348 10 sec Cardiff University
Hepatitis B- Duck Hepatatis B virus, Strain 9/1/15 ASTM 1052 1 min Blu test >3.50
Heptatitis C**: Bovine Viral Diarrhea Virus (BVD) VR-1422 EN 14476 1 min Blu test
Norovirus EN 14476 30 sec Instituto Valenciano de Microbiologia >6.50
Herpes simplex virus (HSV-1) ASTM E1053-11 2 min Instituto Valenciano de Microbiologia >5.24
Influenza H1N1 EN 14476 30 sec Instituto Valenciano de Microbiologia >6.16
HIV: Feline Immunodeficiency virus VR-1312 EN 14476 30sec Blutest
Adenovirus EN 14476 30 sec Cardiff University Instituto Valenciano de Microbiologia >4.30
Poxvirus Vaccinia EN 14476 1 min Instituto Valenciano de Microbiologia >5.49
Human coronavirus: Feline Coronavirus VR-989-Surrogate EN 14476 2 min Blutest
Rotavirus A 0904051v EN 14476 1 min MSL
Respiratory Syncytial Virus ATCC VR-26 (RSV) EN 14476 2 min Blutest
Norovirus- wipe EN 16777 1 min Instituto Valenciano de Microbiologia >5.83
Adenovirus EN 16777 1 min Instituto Valenciano de Microbiologia >6.16
MERSCoV EN 14476 1 min Microbac >4.0
Measles (Canine distemper virus surrogate) EN 14476 1 min Instituto Valenciano de Microbiologia >5.83