ANTIMIKROBNE VIŠENAMENSKE MARAMICE

ANTIMIKROBNE VIŠENAMENSKE MARAMICE

Višenamenske antimikrobne vlažne maramice

za dezinfekciju i čišćenje ruku i površina


UNIŠTAVAJU NAJMANJE 99,999% MIKROORGANIZAMA

Formula počinje da deluje nakon 10 sekundi!

ONLINE KUPOVINA - kliknite ovde

Clinell antimikrobne višenamenske maramice natopljene su jedinstvenom, patentiranom antimikrobnom Clinell formulom, koja je dodatno poboljšana u smislu sadržaja aktivnih supstanci, što doprinosi poboljšanju efikasnosti koje podrazumeva i skraćenje vremena delovanja ( kraće kontaktno vreme ). Formula sadrži 6 različitih biocida. Svaki biocid ima različiti mehanizam dejstva, a svojim udruženim dejstvom smanjuju rizik da mikroorganizmi razviju rezistentnost. Mogu se koristiti kao dezificijens, deterdžent I maramice za ruke zamenjujući potrebu za više različitih maramica i sredstava za čišćenje površina.

Dokazano uništava najmanje 99,99% mikroorganizama.
Dokazano uništava i CORONA VIRUS!

Prednosti:

 • Multifunkcionalne maramice koje čiste i dezinfikuju.
 • NAJŠIRI SPEKTAR ANTIMIKROBNOG DELOVANJA UZ IZVANREDNO KONTAKTNO
       VREME!
 • Formula počinje da deluje nakon 10 sekundi.
 • Trostruka namena- dezinfekcija ruku, površina i opreme.
 • Bezbedne i za decu i za odrasle, bez alkohola.
 • P. aeruginosa EN 13727 10 sec Cardiff University >7.52
  S. aureus EN 13727 10 sec Cardiff University >7.04
  E. hirae EN 13727 10 sec Cardiff University >6.95
  E. coli EN 13727 10 sec Cardiff University >7.0
  Enterococcus faecium VRE EN 13727 10 sec Cardiff University >5.79
  MRSA EN 13727 10 sec Cardiff University >6.57
  Klebsiella pneumoniae ESBL EN 13727 10 sec Cardiff University >6.74
  Klebsiella pneumoniae CPE EN 13737 10 sec In-house GAMA Healthcare Ltd. >5.28
  Carbapenem resistant enterobacteriacae CRE EN 13727 10 sec Cardiff University >6.65
  V. cholerae En 13727 10 sec Instituto Valenciano de Microbiologia >5.11
  A. baumannii En 13727 10 sec Cardiff University >6.52
  Salmonella typhimurium EN 13727 10 sec Blutest >5.0
  E. faecalis EN 13727 10 sec Cardiff University >6.70
  Stenotrophomonas maltophilia EN 13727 30 sec Blutest >5.0
  Listeria monocytogenes EN 13727 10 sec Blutest >5.0
  Campylobacter jejuni EN 13727 10 sec Blutest >5.0
  P. aeruginosa EN 16615 30 sec Instituto Valenciano de Microbiologia >6.10
  S. aureus EN 16615 30 sec Instituto Valenciano de Microbiologia >6.11
  E. hirae EN 16615 30 sec Instituto Valenciano de Microbiologia >5.85
  P. aeruginosa EN 1276 10 sec In-house GAMA Healthcare Ltd. >5.22
  E. hirae EN 1276 10 sec In-house GAMA Healthcare Ltd. >5.29
  E. coli K12 EN 1276 10 sec In-house GAMA Healthcare Ltd. >4.43
  E. coli Strain ATCC 10536 for PT4 EN 1276 10 sec In-house GAMA Healthcare Ltd. >5.13
  S. aureus EN 1276 10 sec In-house GAMA Healthcare Ltd. >5.13
  P. aeruginosa EN 13697 2 min Instituto Valenciano de Microbiologia >6.19
  E. coli K12 EN 13697 2 min Instituto Valenciano de Microbiologia >6.19
  S. aureus EN 13697 2 min Instituto Valenciano de Microbiologia >6.57
  E. hirae EN 13697 2 min Instituto Valenciano de Microbiologia >6.24
  Leptospira interrogans** En 1656 1 min Instituto Valenciano de Microbiologia >5.07
  Bordetella bronchiseptica En 1656 1 min MGS laboratories >5.08
  Proteus vulgaris En 1656 1 min MGS laboratories >5.33
  MRSP En 1656 1 min Blutest >5.0
  Staph aureus En 1656 1 min MGS laboratories >5.51
  E. hirae En 1656 1 min MGS laboratories >5.34
  C. auris EN 13624 10 sec Cardiff University >5.67
  C. auris Soth Korea clade (CBS 12373) EN 13624 1 min In-house GAMA Healthcare Ltd. >4.50
  C. auris Soth Africa clade (NCPF 8977) EN 13624 1 min In-house GAMA Healthcare Ltd. >4.08
  C. auris Japan clade (DSMZ 21092) EN 13624 1 min In-house GAMA Healthcare Ltd. >4.38
  C. albicans EN 13624 10 sec Cardiff University >5.43
  C. albicans EN 16615 30 sec Instituto Valenciano de Microbiologia
  A. brasiliensis EN 16615 2 min Cardiff University
  C. albicans EN 1657 1 min Instituto Valenciano de Microbiologia >4.28
  C. albicans EN 13697 5 min Instituto Valenciano de Microbiologia >6.01
  C. albicans EN 1650 10 sec In-house GAMA Healthcare Ltd. >4.15
  M. terrae EN 14348 10 sec Cardiff University
  M. smegmatis EN 14348 10 sec Cardiff University
  Hepatitis B- Duck Hepatatis B virus, Strain 9/1/15 ASTM 1052 1 min Blu test >3.50
  Heptatitis C**: Bovine Viral Diarrhea Virus (BVD) VR-1422 EN 14476 1 min Blu test
  Norovirus EN 14476 30 sec Instituto Valenciano de Microbiologia >6.50
  Herpes simplex virus (HSV-1) ASTM E1053-11 2 min Instituto Valenciano de Microbiologia >5.24
  Influenza H1N1 EN 14476 30 sec Instituto Valenciano de Microbiologia >6.16
  HIV: Feline Immunodeficiency virus VR-1312 EN 14476 30sec Blutest
  Adenovirus EN 14476 30 sec Cardiff University
  Instituto Valenciano de Microbiologia
  >4.30
  Poxvirus Vaccinia EN 14476 1 min Instituto Valenciano de Microbiologia >5.49
  Human coronavirus: Feline Coronavirus VR-989-Surrogate EN 14476 2 min Blutest
  Rotavirus A 0904051v EN 14476 1 min MSL
  Respiratory Syncytial Virus ATCC VR-26 (RSV) EN 14476 2 min Blutest
  Norovirus- wipe EN 16777 1 min Instituto Valenciano de Microbiologia >5.83
  Adenovirus EN 16777 1 min Instituto Valenciano de Microbiologia >6.16
  MERSCoV EN 14476 1 min Microbac >4.0
  Measles (Canine distemper virus surrogate) EN 14476 1 min Instituto Valenciano de Microbiologia >5.83

  RUKE

  1

  ifu_RAW100+RAW20_step1_wbst

  Stavite maramicu između dlanova i trljajte dlan o dlan.
  Protrljajte dlanom jedne ruke drugu šaku, sa prstima isprepletanim tako da se obezbedi maksimalno preklapanje sa maramicom između.

  2

  ifu_RAW100+RAW20_step2_wbst

  Trljajte dlan o dlan isprepletanih prstiju. Potom savijenih prstiju spojite dlanove i dodatno protrljajte.

  3

  ifu_RAW100+RAW20_step3_wbst

  Kružnim pokretima protrljajte palac jedne ruke suprotnom rukom. Potom protrljajte vrhove prstiju jedne šake o suprotan dlan sa maramicom.

  4

  ifu_RAW100+RAW20_step4_wbst

  Na kraju protrljajte maramicom zglob suprotne ruke. 

  Odložite uprljanu maramice adekvatno u smeće.

  POVRŠINE 


  ifu_RAW100+RAW20_surface_step1_wbst

  Izvadite maramicu iz pakovanja.

  2

  ifu_RAW100+RAW20_surface_step2_wbst

  Čistite površinu u obliku latiničnog slova "S", od čistog ka uprljanom.

  3

  ifu_bin_wbst

  Odložite uprljanu maramicu u kantu za otpad.

  4

  ifu_RAW100+RAW20_step4_wbst

  Ostavite da se površina osuši prirodnim putem.

  ^ POVRATAK NA VRH ^