MARAMICE ZA TELESNE IZLUČEVINE KOJE UNIŠTAVAJU I SPORE

NOVO!

REVOLUCIONARNO, JEDNOSTAVNO REŠENJE ZA TELESNE IZLUČEVINE U JEDNOM KORAKU

NOVI PROIZVOD

JEDNA SUNDJERASTA MARAMICA I

DVE DEZINFEKCIONE MARAMICE

BRZO, EFIKASNO & BEZBEDNO

Clinell maramice za telesne izlučevine je revolucionarni, patentirani proizvod namenjen prvenstveno rešavanju problema sa telesnim izlučevinama na brz i efikasan način. Ovo je jedinstven proizvod ove vrste koji će promeniti način na koji se rešavaju problemi ukljanjanja telesnih izlučevina. Ove maramice su direktna zamena za hlorne tablete i granule, razredjivanje i brisanje mopom. Tradicionalni metod oduzima puno vremena i najčešće dolazi do grešaka prilikom pravljena rastvora i upotrebe usled nepraktičnosti upotrebe. Ovaj inovativni proizvod će imati veliki uticaj na uštedu vremena i novca bolnici, kao i na pojednostavljivanje rešavanja problema izlivenih telesnih tečnosti (krv, urin, feces).

Proizvod se satoji od jedne, super apsorbujuće sundjeraste maramice, dimenzija 40x40 cm. koja sadrži dva sloja ne tkanog materijala prekrivenih plastičnom postavom na vrhu. Maramica upija do 1l tečnosti, koja aktivira formulu koja uništava sve mikroorganizme u tečnosti. U pakovanju su takodje dve pojedinačno upakovane Clinell univerzalne maramice koje se koriste za završetak postupka čišćenja i uklanjanje svih ostataka izlučevine.

Izlivena krv (ili druga telesna tečnost) je vrlo opasna. Clinell maramica za telesne izlučevine omogućava da se ovaj problem reši brzo, efikasno i bezbedno.

Dezinfekcija najvišeg nivoa se postiže generisanjem persirćetne kiseline i vodonik peroksida koje stvara pokvašena maramica. Formula dokazano uništava sve poznate mikroorganizme koji se nalaze u krvi, urinu, fecesu i vomitusu uključujući Hepatitis B&C, HIV, Clostridium difficile, Norovirus itd.

Clinell maramice za telesne izlučevine su zamena za hlorne preparate koji oduzimaju vreme i opasni su za upotrebu. Ovo je jedostavan i maksimalno efikasan proizvod koji zamenjuje opasne i komplikovane za upotrebu hlorne granule.

P: Šta je iniciralo proizvodnju ovog proizvoda?

O: Protokol koji se odnosi na izlučevine krvi podrazumeva da se izlučevina prvo dezinfikuje a zatim ukloni. Ovo uključuje sledeće procedure: napraviti krug oko izlučevine koristeći sredstvo za dezinfekciju. Staviti hlorne granule preko izlučevine i ostaviti nekoliko minuta da deluju. Obrisati izlučevinu mopom i odložiti u odgovarajuću kantu za medicinski otpad. Prebrisati površinu peškirom koji će upiti izlučevinu. Ceo ovaj proces traje otprilike 10 minuta i izlaže korisnika opasnim hemikalijama i otrovnim isparenjima. Clinell maramice za telesne izlučevine su kreirane kako bi se ceo proces uklanjanja telesnih izlučevina olakšao, bio bezbedan i kako bi postupak uklanjanja bio što efikasniji.

P: Zašto su potrebne posebne procedure za uklanjanje telesnih izlučevina?

O: Krv ili druge telesne tečnosti koje se pojavljuju u bilničkom okruženju moraju se dezinfikovati kako bi se sprečio prenos zaraznih bolesti. Patogeni organizmi koji se nalaze na površinama mogu da prežive duži vremenski period , u zavisnosti od uslova okruženja. Na primer, Hepatitis B virus može da preživi u osušenoj krvi na sobnoj temperaturi. Ali, imajući u vidu da je osušena krv manje zarazna, ovo će stvoriti mnogo manje problema nego sveže izlivena inficirana krv. Iako se tokom vremena koncentarcija virusa u krvi smanjuje čime se smanjuje rizik od prenošenja infekcija, ni u jednoj situaciji ne sme se dozvoliti rizik da izlučevina ne bude dezinfikovana i uklonjena na ispravan način.

P: Kako se maramica odlaže nakon upotrebe?

O: Posle čišćenja, vrlo je važno da se maramica odloži na bezbedan način. Clinell maramice za telesne izlučevine su napravljene tako da se sve iskorišćene maramice (1 sundjerasta i 2 univerzalne) plus zaštitna oprema mogu vratiti nazad u Clinell kesu (pakovanje) koja se zatvara i na kraju odlaže u odgovarajuću kantu za medicinski otpad. 

1. Staviti preporučenu zaštitnu opremu (rukavice i kecelju). Postaviti aktivnu stranu maramice na izlučevinu (stranu A) i ostaviti 30 sekundi.

2. Pritisnuti nekoliko puta stranu B dok maramica ne upije svu izlučevinu. Iskorišćenu maramicu staviti u kesu.

3. Uzeti univerzalnu maramicu iz pakovanja i u obliku latiničnog slova S prebrisati površinu gde je bila izlučevina.

4. Iskorišćene univerzalne maramice zajedno sa njihovim pakovanjem staviti u kesu i odložiti u odgovarajuću kantu za otpad.

^ POVRATAK NA VRH ^