SPREJ ZA DEZINFEKCIJU POVRŠINA, OPREME I FILTERA KLIMA UREĐAJA

Sprej za dezinfekciju površina

Univerzalni sprej sa višestrukom namenom

za površine, opremu i filtere klima uređaja


UNIŠTAVA NAJMANJE 99,999% BAKTERIJA

Formula počinje da deluje nakon 10 sekundi

ONLINE KUPOVINA - kliknite ovde

Iskustvo i preporuke stručnog lica >>>

 • Clinell Univerzalni sprej je univerzalno sredstvo za dezinfekciju i čiščenje površina i opreme. Sadrži jedinstvenu, patentiranu, antimikrobnu formulu koja se koristi kao deterdžentni i dezinfekcioni sprej - zamenjujući potrebu za više različitih sredstava koji se koriste za površine. Dizajniran je tako da omogućava dezinfekciju površina koje su teško dostupne.
 • Revolucionarna formula sadrži 6 različitih biocida i svaki ima drugačiji mehanizam dejstva, tako da ne postoji mogućnost da se tokom vremena pojavi rezistencija.
 • Moćna, patentirana formula se sastoji od jedinjenja baziranih na QUAT komponentama i polimernog biguanida od kojih svaki ima drugačiji mehanizam delovanja. Ovo omogućava najširi spektar dejstva Istovremeno sprečavajući pojavu rezistencije.

*Prema Evropskim Testovima: EN1275, EN1276, EN12054, EN14245, EN14561, EN14562 & EN14563

ANTIMIKROBNO DEJSTVO

GRAM-POZITIVNE BAKTERIJE

Uključujući: Staphylococcus aureus i MRSA, Streptococci, Enterococci i VRE.

GRAM-NEGATIVNE BAKTERIJE

Uključujući: Pseudomonas, E.Coli, Acinetobacter, Klebsiella i Salmonella.

VIRUSI BEZ OMOTAČA

Uključujući: Norovirus and Rotavirus

MIKOBAKTERIJE

Uključujući: Mycobacterium terrae i Mycobacterium smegmatis.

VIRUSI SA OMOTAČEM

Uključujući: Herpes simplex 1&2, Influenza uključujući H1N1, Hepatitis B & C i HIV.

GLJIVICE

Uključujući: Aspergillus, Candida i Penicillium


ŠIFRA PROIZVODA: CDS500     JEDINICA PAKOVANJA: komad     VELIČINA: 500ml

EFIKASNO PROTIV                                                                                                      TEST                                                  UNIŠTAVA ZA


BAKTERIJE
Acinetobacter baumaniiEN1276                                          5 min
Campylobacter jejuniEN12765 min
Enterococcus hiraeEN12761 min
Enterococcus hiraeEN145611 min
Escherichia coli (E. coli)EN12761 min
Klebsiella pneumoniaeEN12765 min
Listeria monocytogenesEN12765 min
Methicillin Resistant Staphyloccus aureus (MRSA)EN12761 min
Methicillin Resistant Staphyloccus aureus (MRSA)Suspension Test10 sec
Mycobacterium smegmatisEN1276 (modified)5 min
Mycobacterium terraeEN145631 min
Pseudomonas aeruginosaEN12761 min
Pseudomonas aeruginosaEN145611 min
Salmonella typhimuriumEN12765 min
Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE)EN12765 min
Vibrio choleraeEN12765 min

GLJIVICE
Aspergillus brasiliensis                                                                  EN1275                                               15 min
Aspergillus brasiliensisEN14562                                            60 min
Candida albicansEN1275                                           15 min
Candida albicansEN14562          60 min

VIRUSI
Feline Calicivirus (Norovirus)                                                 EN 14476                           2 min
Hepatitis B            Antigen Inactivation test5 min
Hepatitis C            Antigen Inactivation test5 min
Influenza H5N1            Suspension Test30 sec

P: Koje izjave upozorenja se odnose na ove proizvode?

O: Samo za spoljašnju upotrebu. Izbegavati kontakt sa očima. Prekinite upotrebu ako se pojavi iritacija. Ukoliko iritacija potraje duže od 72 sata zatražite medicinsku pomoć. Upotreba na kompleksnoj ili invazivnoj opremi nije preporučljiva. Ukoliko koristite duži vremenski period, koristite rukavice. Ambalažu ne bacajte u WC šolju.

P: Zašto je bitno čišćenje pre dezinfekcije?

O: Prljavština stvara barijeru izmedju površine i dezificijensa na maramici koja može sprečiti da površina bude dezinfikovana. Prljavština može sprečiti da dezificijens dođe u kontakt sa bakterijama ili da smanji dejstvo ili da ga potpuno neutrališe. Pre dezinfekcije sprejom, ukoloniti prljavštinu maramicom (deterdžent ili dezinfekcionom). Clinell maramice su dizajnirane da uklone prljavštinu i dezinfikuju u isto vreme. Mnoge bolnice trenutno kupuju deterdžent i dezinfekcione maramice kao dve odvojene stavke – Clinell Univerzalne maramice će izvršiti oba posla u isto vreme.

P: Koji su aktivni sastojci Clinell Univerzalnog spreja za dezinfekciju?

O: Formula Clinell Univerzalnog spreja za dezinfekciju je patentirano antimikrobno rešenje razvijeno od strane Gama Healthcare odeljenja za Istraživanje i razvoj. Sadrži 6 različitih biocida uključujući 2 QUAT komponente i polimerni biguanid kako bi dejstvo bilo sinergetsko. Ovo znači da je efiksanost biocida podignuta na viši nivo kada svi biocidi deluju istovremeno. Ovo obezbeđuje široku antimikrobnu aktivnost i visok procenat uništenja ovim maramicama. Kao dodatak formuli sprej sadrži surfaktant koji deluje kao deterdžent, glikol za ublažavanje i negu i helatni kompleks.

P: Da li upotreba dezificijensa povećava šanse za pojavom rezistencije kod bakterija?

O: S obzirom da se u formuli nalazi 6 različitih biocida i svaki ima drugačiji mehanizam dejstva, ne postoji mogućnost da se tokom vremena pojavi rezistencija.

P: Šta znači termin „kontaktno vreme“?

O: To je vreme koje je potrebno dezificijensu da deluje na bakterije i to praktično znači koliko vremena je dezificijensu potrebno da dezinfikuje. Kada su u pitanju tečni dezificijensi, kontaktno vreme podrazumeva da dezificijens ostane vlažan na nekoj površini da bi efiksano delovao. Kontaktno vreme značajno varira između različitih bakterija, na primer za MRSA kontaktno vreme je 10 sekundi.

P: Zašto je važno znati spektar biocidnog dejstva?

O: Pored toga koliko brzo dezificijens deluje, odnosno kontaktnog vremena, vrlo je važno znati koje tačno mikroorganizme formula uništava. Ne bi bilo naročite koristi imati proizvod koji brzo deluje, a ima mali spektar biocidno dejstva, omogućavajući bakterijama da i dalje budu aktivne. Ova redukcija (smanjenje) bakterija se izražava u logaritamskoj formi i pojednostavljeno, logaritamski broj je broj devetki (9) koje izražavaju procentualno smanjenje. Na primer, 2 log redukcija je 99%, 4 log redukcija je 99,99% i tako dalje. Clinell Univerzalne sprej je dokazao 5 log redukciju (99,999%) za većinu bakterija pri kontaktnom vremenu koje je navedeno.

 1. Staviti preporučene rukavice i poprskati površinu koja treba da se dezinfikuje 
 2. Za brisanje koristiti papirni ubrus, maramicu ili čistu krpu. Brišući od čistijeg dela površine ka prljavijem, praviti široke pokrete u obliku latiničnog slova „S“, vodeći računa da se ne briše dva puta ista površina
 3. Promeniti ubrus, maramicu ili krpu ako postane prljava ili suva i odložiti je
 4. Ostaviti površinu da se prirodno osuši

 

Dezinfekcija filtera klima uređaja: 
 1. Skinuti filter i oprati ga pod mlazom vode
 2. Ostaviti filter da se osuši
 3. Detaljno isprskati filter Clinell sprejom
 4. Vratiti filter u klima uređaj.
*Ovaj postupak je potrebno ponoviti najmanje dva puta mesečno tokom perioda kada se koristi klima uređaj 
^ POVRATAK NA VRH ^