UNIVERZALNE VLAŽNE MARAMICE ZA DEZINFEKCIJU - 40 KOM.

Maramice za dezinfekciju

Multi funkcionalne univerzalne vlažne maramice 

za dezinfekciju i čišćenje


UNIŠTAVAJU NAJMANJE 99,999% BAKTERIJA

Formula počinje da deluje nakon 10 sekundi
ONLINE KUPOVINA - kliknite ovde

Iskustvo i preporuke stručnog lica >>>

  • Vlažne maramice za dezinfekciju marke Clinell su univerzalni proizvod koji objedinjuje čišćenje i dezinfekciju ruku, površina i opreme. Vlažne maramice su natopljene jedinstvenom, patentiranom antimikrobnom formulom i one se mogu koristiti kao dezificijens, deterdžent i maramice za ruke zamenjujući potrebu za više različitih maramica i sredstava za dezinfekciju površina.
  • Pakovanje od 40 vlažnih maramica za dezinfekciju je pogodno za terenske službe i putovanja.
  • Vlažne maramice dokazano uništavaju najmanje 99,999% bakterija - Clinell Univerzalne vlažne maramice su jedne od najefikasnijih antimikrobnih proizvoda na tržištu.
  • Ova revolucionarna formula sadrži 6 različitih biocide. Svaki biocid ima različiti mehanizam dejstva smanjujući rizik da bakterije razviju rezistentnost.

*Prema Evropskim standardima EN1275, EN 1276, EN12054, EN14245, EN14561, EN14562 & EN14563


ŠIFRA PROIZVODA: CW40     JEDINICA PAKOVANJA: 40 komada     VELIČINA MARAMICE: 20 x 20 cm                       

efikasno protiv                                                                      test                               uništava za
BAKTERIJE
Acinetobacter baumaniiEN12765 min
Campylobacter jejuniEN12765 min
Enterococcus hiraeEN12761 min
Enterococcus hiraeEN145611 min
Escherichia coli (E. coli)EN12761 min
Klebsiella pneumoniaeEN12765 min
Listeria monocytogenesEN12765 min
Methicillin Resistant Staphyloccus aureus (MRSA)EN12761 min
Methicillin Resistant Staphyloccus aureus (MRSA)Suspension Test10 sec
Mycobacterium smegmatisEN1276 (modified)5 min
Pseudomonas aeruginosaEN12761 min
Pseudomonas aeruginosaEN145611 min
Salmonella typhimuriumEN12765 min
Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis (VRE)EN12765 min
Vibrio choleraeEN12765 min

GLJIVICE
Aspergillus brasiliensis                                                         EN1275                        15 min
Candida albicans             EN1275   15 min

VIRUSI
Feline Calicivirus (Norovirus)                                          EN 14476 2 min
Hepatitis B        Antigen Inactivation test 5 min
Hepatitis C        Antigen Inactivation test 5 min
Influenza H5N1        Suspension Test 30 sec

P: Koje izjave upozorenja se odnose na ove proizvode?

O: Vlažne maramice za dezinfekciju se koriste samo za spoljašnju upotrebu. Izbegavati kontakt sa očima. Prekinite upotrebu ako se pojavi iritacija. Ukoliko iritacija potraje duže od 72 sata zatražite medicinsku pomoć. Upotreba na kompleksnoj ili invazivnoj opremi nije preporučljiva. Ukoliko dezinfekcione vlažne maramice koristite duži vremenski period, koristite rukavice. Iskorišćenu  vlažnu maramicu ne bacajte u WC šolju.

P: Zašto na pakovanju od 200 maramica stoji oznaka za jednokratnu upotrebu?

O: Svaka pojedinačna vlažna maramica je za jednokratnu upotrebu. Clinell Univerzalne maramice su za jednokratnu upotrebu da bi se sprečio prenos mikroba sa jednog medicinskog uređaja na drugi.

P: Zašto je proizvod klasifikovan kao Univerzalne maramice?

O: To je zbog toga što vlažna maramica deluje kao dezificijens i deterdžent u isto vreme i može biti korišćena narukama, svim površinama i na svoj osnovnoj opremi na bolničkim odeljenjima.

P: Zašto je bitno čišćenje pre dezinfekcije?

O: Prljavština stvara barijeru između površine i dezificijensa na vlažnoj maramici koja može sprečiti da površina bude dezinfikovana. Prljavština može sprečiti da dezificijens dođe u kontakt sa bakterijama ili da smanji dejstvo ili da ga potpuno neutrališe. Vlažne Clinell maramice za dezinfekciju su dizajnirane da uklone prljavštinu i dezinfikuju u isto vreme. Mnoge bolnice trenutno kupuju deterdžent i dezinfekcione maramice kao dve odvojene stavke – Clinell Univerzalne vlažne maramice će izvršiti oba posla u isto vreme.

P: Koji su aktivni sastojci Clinell Univerzalnih maramica za dezinfekciju?

O: Formula Clinell Univerzalnih vlažnih dezinfekcionih maramica je patentirano antimikrobno rešenje razvijeno od strane Gama Healthcare odeljenja za Istraživanje i razvoj. Sadrži 6 različitih biocide uključujući 2 QUAT komponente i polimerni biguanid kako bi dejstvo bilo sinergetsko. Ovo znači da je efiksanost biocida podignuta na viši nivo kada svi biocidi deluju istovremeno. Ovo obezbeđuje široku antimikrobnu aktivnost i visok procenat uništenja ovim dezinfekcionim maramicama. Kao dodatak formuli vlažnih maramica sadrži surfaktant koji deluje kao deterdžent, glikol za ublažavanje i negu i helatni kompleks.

P: Da li upotreba dezificijensa povećava šanse za pojavom rezistencije kod bakterija?

O: S obzirom da se u formuli nalazi 6 različitih biocida i svaki ima drugačiji mehanizam dejstva, ne postoji mogućnost da se tokom vremena pojavi rezistencija.

P: Šta znači termin „kontaktno vreme“?

O: To je vreme koje je potrebno dezificijensu da deluje na bakterije i to praktično znači koliko vremena je dezificijensu potrebno da dezinfikuje. Kada su u pitanju tečni dezificijensi, kontaktno vreme podrazumeva da dezificijens ostane vlažan na nekoj površini da bi efiksano delovao. Kontaktno vreme značajno varira izmedju različitih bakterija, na primer za MRSA kontaktno vreme je 10 sekundi.

P: Zašto je važno znati spektar biocidnog dejstva?

O: Pored toga koliko brzo dezificijens deluje, odnosno kontaktnog vremena, vrlo je važno znati koje tačno mikroorganizme formula uništava. Ne bi bilo naročite koristi imati proizvod koji brzo deluje, a ima mali spektar biocidno dejstva, omogućavajući bakterijama da i dalje budu aktivne. Ova redukcija (smanjenje) bakterija se izražava u logaritamskoj formi i pojednostavljeno, logaritamski broj je broj devetki (9) koje izražavaju procentualno smanjenje. Na primer, 2 log redukcija je 99%, 4 log redukcija je 99,99% i tako dalje. Clinell Univerzalne maramice su dokazale 5 log redukciju (99,999%) za većinu bakterija pri kontaktnom vremenu koje je navedeno.

P: Da li mehaničko dejstvo dezinfekcionih vlažnih maramica ima značajan udeo u dezinfekcionom procesu?

O: Mehaničkom akcijom brisanja vlažnom maramicom se uklanja prljavština kako bi se omogućilo da dezificijens dođe u dodir sa površinom i uništi mikroorganizme pri kontaktu. Mikroorganizme koji ostanu na maramici uništava dezificijens koji je ostao na maramici.

P: Da li vlažna maramica za dezinfekciju zaustavlja jedan deo dezifenkcione tečnosti?

O: Generalno, materijal vlažnih maramica sadrži određene molekule koji mogu da zadrže i spreče formulu da se oslobodi preko maramice. Drugim rečima, dezinfekciona tečnost kojom su vlažne maramice natopljene nije isto što i ista tečnost odvojena od maramice. Zbog toga testiranje mora biti vršeno maramicom koja je natopljena dezinfekcionim rastvorom umesto samo testirati rastvor. Gama Healthcare kompanija je jedna od retkih koja garantuje da je testiranje vršeno uzimanjem uzorka tečnosti (rastvora) sa vlažne maramice. Sva testiranja koje Gama Healthcare vrši, rade se isključivo u akreditivanim laboratorijama.

P: Na čemu sve mogu da se koriste maramice?

O: Vlažne maramice su dizajnirane tako da budu bezbedne za korišćenje na svim površinama i neće oštetiti gumu, plastiku ili metal. Maramice koje su na bazi alkohola oštećuju materijale ako se duže koriste, ali to se neće desiti upotrebom Clinell Univerzalnih maramica. Mogu se takođe koristiti za dezinfekciju ruku kao i na svoj ne-invazivnoj medicinskoj opremi. Ako niste sigurni da li vlažne maramice za dezinfekciju mogu da se koriste na određenoj opremi ili uređaju, pozovite nas i rado ćemo pomoći. Uvek pratite uputstvo proizvođača u vezi održavanja i dezinfekcije medicinskih uređaja i opreme.

P: Koje proizvode dezinfekcione maramice zamenjuju?

O: Ove vlažne maramice će zameniti sve deterdžentne i dezinfekcione maramice (izuzev Sporicidnih maramica) koje se koriste za površine i na taj način će pomoći da se u bolnici izvrši standardizacija proizvoda koji se upotrebljavaju. Ovo štedi vreme i novac i pomaže da se spreči konfuzija koji proizvod se za šta koristi. Takođe zamenjuju vlažne maramice za ruke, medicinska sredstva (ne-invazivna medicinska sredstva) i sredstva za čišćenje površina.

P: Koje bakterije uništavaju Clinell Univerzalne maramice za dezinfekciju?

O: Pored kontaktnog vremena i logaritma uništenja, bitno je znati i spektar biocidnog dejstva formule. Testiranja koja su vršena na Clinell Univerzalnim maramicama su vrlo opsežna i rađena su u prestižnim akreditovanim laboratorijama u Velikoj Britaniji. Vlažne maramice su dokazale da su efikasne protiv velikog broja grupa bakterija, iako to ne obuhvata spore. Ovo uključuje gram-pozitivne i gram-negativne bakterije, viruse sa omotačem i bez omotača, gljivice, mikobakterije i protozoe. Logaritam uništenja i kontaktno vreme varira u zavisnosti od toga koji mikroorganizam se uništava.

P: Gde su vršena testiranja za ove dezinfekcione maramice?

O: Mnogi testovi su rađeni uključujući EN testove EN1276, EN12054 i EN1500. Pored toga, vlažne maramice su bile testirane pojedinačno protiv određenih patogena. Maramice su takođe dermatološki testirane kao i na različitim materijalima gde su pokazale da su bezbedne na kojoj god površini da se koriste. Svi testovi su rađeni u mnogobrojnim laboratorijama i institucijama širom Velike Britanije, od kojih su sve akreditovane, a navedeni testovi su svi dostupni javnosti i u njima je detaljno opisan metod testiranja i punovažni rezultati.

P: Šta je to Zidni Dispenzer?

O: Zidni Dispenzer je iste boje kao i pakovanje vlažnih maramica za dezinfekciju i trajno se fiksira na zid. U NHS bolnicama u Velikoj Britaniji dispenzeri su besplatni.

P: Da li postoje određeni specifični uslovi za odlaganje maramica?

O: Iskorišćena maramice za dezinfekciju bi trebalo da se odloži u kantu za medicinski otpad, prema pravilima o prevenciji infekcija.

P: Koje su sve prednosti Clinell Univerzalnih vlažnih maramica?

O:

1. Univerzalnost. Ne samo što je deterdžent i dezinfekciona maramica, već se može koristiti na rukama, svim površinama i ne-invazivnoj opremi.

2. Vrlo detaljna ispitivanja sa svim metodama testiranja i punovažnim testovima koji su rađeni u akreditovanim laboratorijama u Velikoj Britaniji su objavljeni.

3. Širok spektar biocidnog dejstva i kontaktno vreme za mnoge grupe bakterija, iako to ne uključuje spore.

4. Maramice za dezinfekciju imaju vrlo kratko kontaktno vreme i visok log redukcije bakterija.

5. Politiku dezinfekcje će učiniti mnogo jednostavnijom i bržom u svakoj zdravstvenoj ustanovi.

6. Standardizacija koja se postiže upotrebom ovih dezinfekcionih vlažnih maramica, omogućiće bolnici da uštedi novac koji bi trošila na više različitih dezificijenasa.

7. Gama Healthcare podrška klijentima podrazumeva postere, besplatne zidne dispenzere, besplatnu instalaciju dispenzera, liflete za pacijente i Trening paket za obuku koji sadrži tablet.

1-2. Brisati dlan o dlan i desnim dlanom preko leve nadlanice i levim preko desne sa isprepletanim prstima.
3-4. Trljati dlan o dlan sa isprepletanim prstima i gornjom površinom savijenih prstiju o dlan druge ruke
5-6. Kružnim pokretima obrisati palac leve i desne ruke. Vrhovima prstiju i kružnim pokretima obrisati dlanove obe ruke
7-8. Obrisati zglob obe ruke. Odložiti maramicu u odgovarajuću kantu za otpad.
^ POVRATAK NA VRH ^