UV komplet za savremenu edukaciju i u Srbiji

UV komplet obuhvata moćnu 28 led ultraljubičastu lampu, dva ultraljubičasta markera i 25g ultraljubičastog pudera. Ovaj komplet omogućava  medicinskom osoblju da bolje razume značaj  dezinfekcije najčešće dodorivanih površina kao i važnost tranfsera mikroorganizama u zdravstvenim ustanovama.

Funkcioniše na sledeći način: Glavna sestra u bolničkoj sobi označi UV markerom nekoliko površina u sobi (kvaku, donji deo daske na WC šolji, prekidač za svetlo, ram kreveta itd.) koje se često dodiruju, a koje nikako ne bi smelo propustiti prilikom dezinfekcije. Čistačica/druga sestra koja je zadužena za dezinfekciju sobe treba rutinski da je dezinfikuje. Kada završi, glavna sestra sa UV lampom može proveriti da li je svaka površina  koju je označila dezinfikovana, s obzirom da se trag UV markera golim okom ne vidi, ali se pod UV lampom jasno vidi ukoliko nije očišćen. Na ovaj način se može tačno videti koja mesta se uglavnom propuste prilikom dezinfekcije i samim tim se dezinfekcija i čišćenje podižu na viši nivo.

UV puder simbolično predstavlja bakterije i služi za demonstraciju transfera mikroorganizama. Puder se prospe na površinu, zatim se ta površina dezinfikuje maramicom i ako se tom istom maramicom dezinfikuje i druga površina, pod UV lampom će se na drugoj površini videti ostaci pudera, koji simbolično predstavljaju mikroorganizme koji su prenešeni sa jedne na drugu površinu. Preporuka je da se za jednu površinu koristi jedna maramica, kako ne bi došlo do transfera mikroorganizama. Takođe, UV puder služi za demonstraciju najefikasnijeg načina čišćenja većih površina a to je u obliku latiničnog slova "S"- ukoliko se površina čisti nepravilnim ili kružnim pokretima, pod UV lampom će se jasno videti ostaci UV pudera, tj. da je isti razmazan po površini a ne uklonjen.

^ POVRATAK NA VRH ^